Filtrační sestavy 10´

Filtry na pitnou vodu - Aquafilter Europe Ltd.

Firma BONTE intes EU s.r.o. se zabývá prodejem filtračních sestav a  mechanických vodních filtrů.

Filtrační sestavy jsou určeny zejména pro filtraci vaší vody ze studní, vrtů apod.

Filtrační sestavy jsou nejjednodušším způsobem mechanické filtrace pitné, užitkové a dešťové vody. 

Filtrační sestavy jsou vhodné zejména pro rodinné domy a chaty.

Dodáváme filtrační sestavy také pro průmysl, zdravotnictví, pivovary, vinaře apod. 

Filtrací pitné vody je možné dosáhnout výrazných ekonomických i ekologických úspor.

Výměnu filtračních vložek je možné provést svépomocí a bez zásahu do vodního okruhu.

Četnost výměny filtračních vložek závisí zejména na kvalitě vaší vody a druhu filtrů.