O nás - historie a budoucnost

Výhled 2024 ... 

Investice do cenných papírů na BCP Praha a RM- Systému

Investice do vlastních nemovitostí určených k pronájmu

Investice v oblasti obnovitelných zdrojů 

2012-2023

Investice do cenných papírů na BCP Praha a RM- Systému

Investice do vlastních nemovitostí určených k pronájmu

Investice do našeho eshopu http://www.bonteintes.eu/

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma BONTE intes EU sro. spolupracovala v období 2008 – 2013 na několika projektech v zahraničí a to v Gruzii, Uzbekistánu a Mongolsku.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2012 MONGOLSKO

„Zajištění parametrů pro zvýšení kapacity a kvality zásobování vodou města Murun v provincii Chovsgul v Mongolsku“

Cílem vykonaných činností bylo:

- Zdokumentování stávajícího stavu zásobování obyvatelstva vodou ve městě Murun včetně

zjištění odstranitelných závad a nedostatků systému.

- Ověření jakosti vody (odběry a následné analýzy vzorků vody), která je v lokalitě k dispozici.

- Předložení návrhů řešení závad zjištěných závad a nedostatků.

- Zjištění dat potřebných pro formulaci navazujícího projektu zaměřeného na zlepšení a rozšíření (s ohledem na předpokládaný růst počtu odběratelů) systému distribuce vody v cílové lokalitě.

2011 – 2008  UZBEKISTÁN

„Zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře použitím čistících zařízení a sorbentů české výroby“

Hlavním cílem projektu bylo a je vytvoření infrastruktury malých čistících zařízení české výroby na vybraných územích Uzbekistánu s cílem zlepšit hospodaření s vodou a zabránit znečišťování životního prostředí, včetně instalace zařízení na čištění vody v lokalitě Aralského moře a zlepšení zásobování vybrané lokality dětského tuberkulozního sanatoria v Nukusu zdravotně nezávadnou vodou, demonstrace zařízení a české expertízy za účelem jejich popularizace pro řešení ekologických problémů, vyškolení kádrů pro ochranu životního prostředí a vodní hospodářství.

Přínosy z realizace projektu pro místní obyvatelstvo je dodání úpravny pitné vody v dětském podmínek dětí v tomto sanatorium. tuberkulozním sanatorium v Nukusu s technologickými rozvody, a tím zlepšení zdravotních podmínek.

V rámci těchto prací jsme pomohli vybudovat tři mobilní úpravny vody pro vrtné základny provádějící těžbu plynu v pouštních oblastech Uzbakistánu.

2009 -2010 GRUZIE

„Rekonstrukce zásobování vodou pro Všeobecnou regionální nemocnici s porodnicí v Senaki (Gruzie)“. Cílem tohoto projektu bylo zabezpečit, aby vytipovaný objekt, postižený vojenským konfliktem byl zabezpečen ekologickým zásobováním vody spolu s vyřešeným systémem odvodu odpadních vod odpovídajícímu evropským normám a standardům. Celková populace tohoto města, včetně běženců (cca 9 500) činí něco přes 50 tisíc osob.

V roce 2009 i v roce 2010 proběhla jednotlivá školení na obsluhu vyrobených a instalovaných zařízení. V roce 2009 se jednalo o zaškolení ohledně údržby a správy úpravny pitné vody a výroby desinfekčního roztoku. V roce 2010 se pak jednalo o zaškolení ohledně údržby a správy čistírny odpadních vod s kanalizací.

Pro systém úpravy pitné vody byla použita inovativní technologie, která je založena na systému uvolňování stříbra do vody z chemické slitiny, kterou prochází elektrický proud stabilizovaného napětí. Toto stříbro následně desinfikuje a stabilizuje pitnou vodu po dlouhou dobu a to bez přidávání jakékoliv desinfekční chemie jako je chlór a podobné látky.